Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Miestne zhromaždenie
1. Eklesia - Slavna Cirkev Kristova a jej miestne vyjadrenie v zbore Ef 1,1-14 & Sk 2,14 #38 20.05-2007
2. Zbor v Ríme Rímskym 1,6-8 List Rimskym #120 09.12-2007
3. Zápas mladého zboru vo FIlipách Sk 16 #148 11.01-2008
4. S radosťou prijali slovo: Lekcie z prvej cirkvi (1) Sk 2,36-47 H #132 01.02-2008
5. S radosťou prijali slovo: Lekcie z prvej cirkvi (2) Sk 2,36-47 H #133 02.02-2008
6. (1) Primát cirkvi 1Tim 3,14-15 O cirkvi H #572 24.09-2011
7. (2) Oddanie sa cirkvi Sk 2,42 O cirkvi H #573 24.09-2011
8. (3) Zodpovednosti členov 1Kor 14,40 O cirkvi H #574 24.09-2011
9. Ľud, s ktorým sa dá počítať - sčítanie Num 1 Numeri zbor\\členstvozbor\\služba a boj #595 06.11-2011
10. Priorita kázania Mk 6,7-32 Evanjelium podľa Marka #477 09.01-2011
11. (4) Dôležitosť byť konfesionálny 1Tim 6,13 O cirkvi H #575 24.09-2011
12. Nesúďte, aby ste neboli súdení Mat 7,1-6 Kázeň na vrchu #562 04.09-2011
13. (7) Cirkevná disciplína Mat 18,17 O cirkvi H #578 25.09-2011
14. (8) Život v tele cirkvi Ef 4,25 O cirkvi H #579 25.09-2011
15. Odpúšťanie si navzájom v zbore Mat 18,15 Praktický život v cirkevnom zbore #593 26.10-2011
16. Ľud, ktorý udržuje čistotu Num 5,1-4 Numeri cirkev\\čistota #611 04.12-2011
17. Ľud s čistými vzťahmi Num 5,5-31 Numeri cirkev\\čistotavzťahy\\čistotahriech\\zakrývanýhriech\\bez svedka #612 11.12-2011
18. Ľud usporiadaný podľa Božieho poriadku Num 2 Numeri zbor\\poriadok #599 13.11-2011
19. Biblický mandát pre spoločné zborové modlitebné stretnutia (1) Mat 18,19-20 Zborové modlitebné stretnutia   #190 19.09-2008
20. Biblický mandát pre spoločné zborové modlitebné stretnutia a jeho prospech (2) Mat 18,19-20 Zborové modlitebné stretnutia   #192 24.09-2008
21. Praktické aspekty a charakter spoločných zborových modlitebných stretnutí Mat 18,19-20 Zborové modlitebné stretnutia   #196 01.10-2008
22. Zborové prosebné modlitebné stretnutia Sk 1,13-14 #639 29.02-2012
23. Veľká noc a Vianoce - ako sa ku ním postaviť Rim 14,5-6 #588 19.10-2011
24. Ľud oddelený pre svätoslužbu Bohu Num 3 Numeri cirkev\\vykúpenáprvodorenstvoLevítioddelenie pre Boha #602 20.11-2011
25. Ľud svätoslúžiaci podľa Boha Num 4 Numeri cirkev\\svätoslužba #607 27.11-2011
26. Služba v Pánovej cirkvi (1) - povolanie a povzbudenie Ezdr 1-5 Praktický život v cirkevnom zbore #609 30.11-2011
27. Služba v Pánovej cirkvi (2) - srdce a spôsob Mat 25 Praktický život v cirkevnom zbore #614 07.12-2011
28. Služba v Pánovej cirkvi (3) - zápas o pokornú službu Jan 13,1-5 Praktický život v cirkevnom zbore #615 14.12-2011
29. Služba v Pánovej cirkvi (4) - duch služby Jan 4,31-38 Praktický život v cirkevnom zbore #618 21.12-2011
30. (5) Spravovanie cirkvi 1. časť Ef 1,22-23 O cirkvi H #576 25.09-2011
31. (6) Spravovanie cirkvi 2. časť Heb 13,17 O cirkvi H #577 25.09-2011
32. Biblické volanie k učeniu sa doktrín v zbore Sk 18,1-11 Základy viery #496 23.03-2011
33. Ako neupadnúť do osídiel falošného evanjelia Galatským List Galatským #322 22.07-2009
34. Vystríhajte sa falošných prorokov Mat 7,15-20 Kázeň na vrchu #581 02.10-2011