Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Miestne zhromaždenie
1. Eklesia - Slavna Cirkev Kristova a jej miestne vyjadrenie v zbore Ef 1,1-14 & Sk 2,14 #38 20.05-2007
2. Zbor v Ríme Rímskym 1,6-8 List Rimskym #120 09.12-2007
3. Zápas mladého zboru vo FIlipách Sk 16 #148 11.01-2008
4. S radosťou prijali slovo: Lekcie z prvej cirkvi (1) Sk 2,36-47 H #132 01.02-2008
5. S radosťou prijali slovo: Lekcie z prvej cirkvi (2) Sk 2,36-47 H #133 02.02-2008
6. Ľud, s ktorým sa dá počítať - sčítanie Num 1 Numeri zbor\\členstvozbor\\služba a boj #595 06.11-2011
7. Priorita kázania Mk 6,7-32 Evanjelium podľa Marka #477 09.01-2011
8. Nesúďte, aby ste neboli súdení Mat 7,1-6 Kázeň na vrchu #562 04.09-2011
9. Odpúšťanie si navzájom v zbore Mat 18,15 Praktický život v cirkevnom zbore #593 26.10-2011
10. Ľud, ktorý udržuje čistotu Num 5,1-4 Numeri cirkev\\čistota #611 04.12-2011
11. Ľud s čistými vzťahmi Num 5,5-31 Numeri cirkev\\čistotavzťahy\\čistotahriech\\zakrývanýhriech\\bez svedka #612 11.12-2011
12. Ľud usporiadaný podľa Božieho poriadku Num 2 Numeri zbor\\poriadok #599 13.11-2011
13. Biblický mandát pre spoločné zborové modlitebné stretnutia (1) Mat 18,19-20 Zborové modlitebné stretnutia   #190 19.09-2008
14. Biblický mandát pre spoločné zborové modlitebné stretnutia a jeho prospech (2) Mat 18,19-20 Zborové modlitebné stretnutia   #192 24.09-2008
15. Praktické aspekty a charakter spoločných zborových modlitebných stretnutí Mat 18,19-20 Zborové modlitebné stretnutia   #196 01.10-2008
16. Zborové prosebné modlitebné stretnutia Sk 1,13-14 #639 29.02-2012
17. Veľká noc a Vianoce - ako sa ku ním postaviť Rim 14,5-6 #588 19.10-2011
18. Ľud oddelený pre svätoslužbu Bohu Num 3 Numeri cirkev\\vykúpenáprvodorenstvoLevítioddelenie pre Boha #602 20.11-2011
19. Ľud svätoslúžiaci podľa Boha Num 4 Numeri cirkev\\svätoslužba #607 27.11-2011
20. Služba v Pánovej cirkvi (1) - povolanie a povzbudenie Ezdr 1-5 Praktický život v cirkevnom zbore #609 30.11-2011
21. Služba v Pánovej cirkvi (2) - srdce a spôsob Mat 25 Praktický život v cirkevnom zbore #614 07.12-2011
22. Služba v Pánovej cirkvi (3) - zápas o pokornú službu Jan 13,1-5 Praktický život v cirkevnom zbore #615 14.12-2011
23. Služba v Pánovej cirkvi (4) - duch služby Jan 4,31-38 Praktický život v cirkevnom zbore #618 21.12-2011
24. Biblické volanie k učeniu sa doktrín v zbore Sk 18,1-11 Základy viery #496 23.03-2011
25. Ako neupadnúť do osídiel falošného evanjelia Galatským List Galatským #322 22.07-2009
26. Vystríhajte sa falošných prorokov Mat 7,15-20 Kázeň na vrchu #581 02.10-2011