Kázané slovo » Sprievodca vybranými kázňami a vyučovaniami »

Osobný život s Bohom

 

osobné stíšenia a modlitbA

1 Osobné denné stíšenia Žalm 1,2-3 Spravovanie času #582 05.10-2011

 

Praktická pomoc pre hodnotné stíšenia

2 Osobné čítanie si Božieho Slova Mat 4,4 #940 20.04-2014

3 Osobné spievanie piesní Kol 3,15-16 #944 27.04-2014

4 Osobná modlitba na stíšení Jak 5,16-18 #947 04.05-2014

 

Povzbudenia do modlitby

5 Daniel, muž modlitby Dan 6,10-11 Daniel #930 30.03-2014

6 Ako sa modliť v skúške Dan 2,12-23 Daniel #893 29.12-2013

7 Muž so srdcom pre Pánov ľud Dan 10,1-4 Daniel #968 29.06-2014

 

C. Viacej o modlitbe

8 * * *po prihlásení * * * #

9 Nepokrytecká modlitba v pravom náboženstve Mat 6,5-15 Kázeň na vrchu #340 27.09-2009

10 Napomenutie k neprestajnej modlitbe 1Tes 5,17 Listy Tesalonickým #1119 24.05-2015

11 Napomenutie k ďakovaniu vo všetkom 1Tes 5,18 Listy Tesalonickým #1126 07.06-2015

 

D. Vzor našich modlitieb

1 Volanie do Božej školy modlitby Mat 6,9a Kázeň na vrchuModlitba Pánova #344 11.10-2009
2 Modlitba namierená na Boha Mat 6,9b-13 Kázeň na vrchuModlitba Pánova #347 18.10-2009
3 Otče náš-1. Druhy Božieho Otcovstva Mat 6,9b Kázeň na vrchuModlitba Pánova #353 01.11-2009
4 Otče náš-2. Výsady Božieho Otcovstva Mat 6,9b Kázeň na vrchuModlitba Pánova #357 08.11-2009
5 Otče náš-3. Vznešený charakter Božieho Otcovstva Mat 6,9b Kázeň na vrchuModlitba Pánova #359 15.11-2009
6 Otče náš-4. Povinosti plynúce z Božieho Otcovstva Mat 6,9b Kázeň na vrchuModlitba Pánova #363 22.11-2009
7 Otče náš-5. Zápas o skúsenosť Božieho Otcovstva Mat 6,9b Kázeň na vrchuModlitba Pánova #364 29.11-2009
8 Nebesia, kde je Otec a ich vzťah k zemi Mat 6,9c Kázeň na vrchuModlitba Pánova #367 06.12-2009
9 Veľkosť Otca, ktorý je v nebesiach Mat 6,9c Kázeň na vrchuModlitba Pánova #369 13.12-2009
10 Prosby a posvätenie Božieho mena Mat 6,9d Kázeň na vrchuModlitba Pánova #380 20.12-2009
11 Posväť sa meno Tvoje Mat 6,9d Kázeň na vrchuModlitba Pánova #390 10.01-2010
12 Nech príde Tvoje kráľovstvo Mat 6,10a Kázeň na vrchuModlitba Pánova #387 17.01-2010
13 Nech sa stane nie moja, ale Tvoja vôľa Mat 6,10b Kázeň na vrchuModlitba Pánova #393 24.01-2010
14 Modlitba za plné denné zaopatrenie v Kristovi Mat 6,11 Kázeň na vrchuModlitba Pánova #396 31.01-2010
15 Božie odpustenie Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova #399 07.02-2010
16 Dlžníci v potrebe odpustenia Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova #405 14.02-2010
17 Denná skúsenosť odpustenia Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova #408 21.02-2010
18 Odpustenie dlhov ako súčasť apoštolskej zvesti Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova #410 28.02-2010
19 5 fatálnych klamstiev o odpustení Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova #413 07.03-2010
20 Odpustenie a služba zmierenia Mat 6,12 Prehľad evanjelia MatúšaModlitba PánovaOdpustenie #420 21.03-2010
21 Odpustenie a autorita služobníkov Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova #422 28.03-2010
22 Odpustenie a krst Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova #426 11.04-2010
23 Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého Mat 6,13 Kázeň na vrchuModlitba Pánova #429 18.04-2010
24 Uistenie na konci modlitby Mat 6,13b Kázeň na vrchuModlitba Pánova #433 25.04-2010
25 Znaky pravého kresťana podľa modlitby Pánovej Luk 11,1-13 evanjelium Modlitba Pánova #1389 22.01-2017

 

E. Rôzne modlitby v listoch apoštola Pavla

1 Modlitba o posvätenie a sľub o posvätení 1Tes 5,23-24 Listy TesalonickýmZákladná anatómia človeka #1147 26.07-2015

2 Modlitba o zachovanie do konca 2Tes 1,11-12 Listy Tesalonickým #1189 11.10-2015

3 Modlitba o vnútornú silu 2Tes 2,16 -17 Listy Tesalonickým #1210 13.12-2015

4 Modlitebný zápas o úspech Slova Božieho 2Tes 3,1-2 Listy Tesalonickým #1212 20.12-2015

5 Modlitba o denný skúsenostný pokoj 2Tes 3,16 Listy Tesalonickým #1235 21.02-2016

6 Modlitba o Pánovu blízkosť 2Tes 3,16 Listy Tesalonickým #1239 28.02-2016

 

7 Milosť Pána Ježiša Krista 1Tes 5,28 Listy Tesalonickýmevanjelium Epištolové výroky #1171 30.08-2015

8 Skúsenosť milosti Pána Ježiša pre denné posvätenie 2Tes 3,18 Listy Tesalonickým #1245 13.03-2016

 

Biblický Pôst

1 Pôst (1) – priblíženie a definícia Pôst #914 16.02-2014
2 Pôst (2) – prospechy pôstu Mat 6,17-18 Pôst #919 02.03-2014
3 Pôst (3) – plánovanie pôstu Mat 9,9-17 Pôst #925 16.03-2014
4 Pôst (4) – príprava na pôst Kaz 5,1-2 Pôst #928 23.03-2014
5 Pôst (5) – priebeh pôstu Mat 4,1-11 Pôst #931 30.03-2014
6 Pôst (6) – prekážky požehnania pôstu Mat 6,1 & 6,16-17 Pôst #932 06.04-2014
7 Pôst (7) – príchod a podržanie si požehnaní pôstu Luk 18,1-8 Pôst #935 13.04-2014

 

1 Pôst v pravom náboženstve Mat 6,16-18 Kázeň na vrchu #341 04.10-2009

 

SKúsenosti a túžby kresťana