Kázané slovo » Evanjelizačné zhromaždenia (2013) Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
29.03. Čo získal kríž? (1) – Vykúpenie Marek 10,45 evanjelium Učenie Pána JežišaVykúpenie #765
31.03. Čo urobilo vzkriesenie pre učeníkov Jan 20,20 evanjelium Novozmluvné udalostiVzkriesenie Krista #767
07.04. Hlbšie hľadanie Krista Jan 6,26 evanjelium Výroky Pána Ježiša #770
14.04. Ó, kiež by mali srdce ako toto... Deut 5,29 evanjelium Apel z kníh Mojžišových #773
21.04. Rozpoznanie svojho dlhu Luk 7,36-50 evanjelium Stretnutia s JežišomŽena hriešnica #776
28.04. Aj večnosť im dal do sŕdc Kazateľ 3,11 evanjelium Z vyučujúcich kníh #778
05.05. Uchvacujúce tajomstvo evanjelia 1Tim 3,16 evanjelium Epištolové výroky #781
12.05. Obrátenie a primknutie sa ku Kristovi Luk 5,1-11 evanjelium Novozmluvné udalostiZázračný rybolov #783
19.05. Predivný účinok krvi Spasiteľa Ján 19,34 evanjelium Novozmluvné udalostiUkrižovanie Krista #786
02.06. Potopa a záchrana pred ňou Gen 6-8 evanjelium Starozmluvné udalosti #796
09.06. Spoznanie sa bez lásky k Bohu Jan 5,42 evanjelium Výroky Pána Ježiša #799
16.06. Balzam pre hriechom ranené duše Jer 8,22 evanjelium Prorocký apel #803
23.06. Prechod zo smrti do života Luk 15,11-24 evanjelium PodobenstváMárnotratný syn #807
30.06. Pozri na muža, čo zachraňuje Iz 52,13-53,12 evanjelium Prorocký apel #808
07.07. Volanie robotníkov do kráľovstva Mat 20,1-16 evanjelium PodobenstváRobotníci na vinici #813
14.07. Prečo si zvoliť Krista za svojho Kráľa 2Sam 5,1-2 evanjelium Starozmluvné udalosti #817
21.07. Ako Pán Ježiš otvára naše oči Jan 6,1-41 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaslepota #819
28.07. Hľadiac na nebeskú oblohu Žalm 8,4-5 evanjelium Z vyučujúcich kníh #823
04.08. Obrátenie Pavla a obrátenie nás Sk 26 evanjelium Novozmluvné udalostiObrátenie Pavla #824
11.08. Jasaj neplodná Iz 54,1 evanjelium Prorocký apel #828
18.08. Druhý príchod Pána Ježiša Krista a materializmus Luk 17,20-37 evanjelium Učenie Pána JežišaDruhý príchod #829
25.08. Prebuď sa, kto spíš Ef 5,14 evanjelium Epištolové výroky #840
01.09. Kráľov hnev a úsmev Pr 16,14-15 evanjelium Z vyučujúcich kníh #842
08.09. Volanie k obtiaženým Mat 11,28 evanjelium Výroky Pána Ježiša #846
15.09. Celý Kristus pre celý život Luk 5,36 evanjelium PodobenstváZáplata na staré rúcho #849
22.09. Spasenie vierou v nevideného Krista Luk 7,1-10 evanjelium Zázraky Pána Ježišauzdraveniastotníkov sluha #851
29.09. Z hlbín hriechov k plnému odpusteniu Žalm 130 evanjelium Z vyučujúcich kníh #854
06.10. Poznanie a naplnenie svojho duchovného smädu Ján 4,1-26 evanjelium Stretnutia s JežišomŽena Samaritánka #859
13.10. Aký je Boh, ktorého uctievame Zj 4-5 evanjelium Novozmluvné udalostiNebo #861
20.10. Mocné vyslobodenie Ex 2,24-25 evanjelium Starozmluvné udalosti #864
27.10. Koho slovo privedie k spaseniu Luk 8,4-15 evanjelium PodobenstváŠtvoraká pôda #867
03.11. Utiekanie sa pod Jeho krídla Rút 1,1-2,13 evanjelium Starozmluvné udalosti #869
10.11. Viera, ktorá prináša hriešnym očistenie Mat 8,1-4 evanjelium Zázraky Pána Ježišauzdraveniamalomocenstvo #872
17.11. Hľadanie a nájdenie Pána Jer 29,13 evanjelium Prorocký apel #874
24.11. Získanie útechy a istoty v evanjeliu 1Jan 1,8-2,1 evanjelium Epištolové výroky #877
01.12. Stvorenie človeka Gen 1,27 evanjelium Starozmluvné udalosti #880
08.12. Prekvapujúca transakcia Luk 18,9-14 evanjelium PodobenstváFarizej a publikán #881
15.12. Nie pre našu spravodlivosť Deut 9 evanjelium Starozmluvné udalosti #884
22.12. Prečo prišiel Pastier Jan 10,1-18 evanjelium PodobenstváPastier #889
29.12. Štyri závažné skutočnosti Heb 9,27-28 evanjelium Epištolové výroky #892

Žalmy 80:20  Hospodine, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení. 1 Peter 1:10  Po tomto spasení túžili a pátrali proroci, ktorí prorokovali o milosti vám pripravenej. 1 Timoteovi 2:3-4  Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Lukáš 13:23-24  Tu Mu ktosi povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A On im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou; Lukáš 8:12  ...a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. 1 Tesalonickým 2:16  prekážajú nám zvestovať evanjelium pohanom, aby boli spasení 1 Korintským 15:1  Evanjelium....skrze ktoré aj spasení bývate, Rímskym 1:16  Evanjelium Kristovo.....je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Rímskym 10:17,14  Tak teda viera [je] z počutia. A ako počujú bez kazateľa? 2 Korintským 6:2  Hľa, teraz je čas práve príhodný, hľa, teraz deň spasenia!