Kázané slovo » Evanjelizačné zhromaždenia (2012) Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
06.04. Ukrižovanie spravodlivého Spasiteľa Luk 22,7-23,56 evanjelium Novozmluvné udalostiUkrižovanie Krista #658
08.04. Vzkriesenie spravodlivého Spasiteľa Luk 24 evanjelium Novozmluvné udalostiVzkriesenie Krista #657
23.12. Predivné meno Spasiteľa Mat 1,21 evanjelium Novozmluvné udalostiPrvý príchod Krista #736
25.12. Predivný príchod Spasiteľa Mat 1,18-25 evanjelium Novozmluvné udalostiPrvý príchod KristaPosolstvo anjela #738

Žalmy 80:20  Hospodine, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení. 1 Peter 1:10  Po tomto spasení túžili a pátrali proroci, ktorí prorokovali o milosti vám pripravenej. 1 Timoteovi 2:3-4  Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Lukáš 13:23-24  Tu Mu ktosi povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A On im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou; Lukáš 8:12  ...a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. 1 Tesalonickým 2:16  prekážajú nám zvestovať evanjelium pohanom, aby boli spasení 1 Korintským 15:1  Evanjelium....skrze ktoré aj spasení bývate, Rímskym 1:16  Evanjelium Kristovo.....je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Rímskym 10:17,14  Tak teda viera [je] z počutia. A ako počujú bez kazateľa? 2 Korintským 6:2  Hľa, teraz je čas práve príhodný, hľa, teraz deň spasenia!