Kázané slovo » Evanjelizačné zhromaždenia (2008) Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
06.01. Spravodlivosť, ktorú potrebujeme Rímskym 1,17 List Rimskymevanjelium Epištolové výroky #123
03.02. Syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo Luk 19,10 evanjelium PodobenstváMárnotratný syn #134
17.02. Náš prvý a najhorší hriech Rímskym 1,19-25 List Rimskymevanjelium Epištolové výroky #138
30.03. Aký naozaj sme Rímskym 3,9-20 List Rimskymevanjelium Epištolové výroky #151
06.04. Spravodlivosť Božia je zjavená pre hriešnikov Rímskym 3,21-26 List Rimskymevanjelium Epištolové výroky #153
04.05. Dávidovo blahoslavenstvo Rímskym 4,6-8 List Rimskymevanjelium Epištolové výroky #160
29.06. Márnotratný syn Luk 15,11-32 evanjelium PodobenstváMárnotratný syn #173
20.07. Baránok Boží a SZ obete Ján 1,29-40 evanjelium SZ obete #178
03.08. Nádherná záruka, volanie a sľub Ján 20,31 Evanjelium podľa Jánaevanjelium Novozmluvné udalosti #183
05.10. Zápas o duchovné uzdravenie Mat 15,21-28 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaPosadnutie #194
12.10. Udivujúce evanjelium Ján 3,16 evanjelium Výroky Pána Ježiša #200
19.10. Nájdenie svojho Boha cez Ježiša Krista Gen 28,10-29,1 evanjelium Starozmluvné udalosti #201
26.10. Kristus volá ku pokániu tých, ktorí ešte žijú Luk 13,1–9 evanjelium PodobenstváUschnutý figovník & padnutá veža #204
02.11. Prečo sa búria národy? Žalm 2,1 evanjelium Z vyučujúcich kníh #206
09.11. Čo mám robiť, aby som bol spasený Sk 16,30-31 evanjelium Novozmluvné udalostiŽalárnik vo Filipis #207
23.11. Otvorenie uší pre spasenie Mk 7,31-37 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaHluchota #209
30.11. Musíte sa znova narodiť Ján 3,7 evanjelium Výroky Pána Ježiša #218
07.12. Veci, ktoré sa neudiali niekde v kúte Sk 26,26 evanjelium Novozmluvné udalostiPavol pred Agrippom #214
14.12. Nekonečný Boh Iz 40,25 evanjelium Prorocký apel #217
21.12. Slovo sa stalo telom (1) - Slovo u Boha Ján 1,1-18 evanjelium Slovo sa stalo telom #222
21.12. Slovo sa stalo telom (2) - Slovo odmietnuté alebo prijaté Ján 1,1-18 evanjelium Slovo sa stalo telom #223
28.12. Slovo sa stalo telom (3) - Slovo ako vrchol zjavenia Ján 1,1-18 evanjelium Slovo sa stalo telom #225

Žalmy 80:20  Hospodine, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení. 1 Peter 1:10  Po tomto spasení túžili a pátrali proroci, ktorí prorokovali o milosti vám pripravenej. 1 Timoteovi 2:3-4  Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Lukáš 13:23-24  Tu Mu ktosi povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A On im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou; Lukáš 8:12  ...a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. 1 Tesalonickým 2:16  prekážajú nám zvestovať evanjelium pohanom, aby boli spasení 1 Korintským 15:1  Evanjelium....skrze ktoré aj spasení bývate, Rímskym 1:16  Evanjelium Kristovo.....je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Rímskym 10:17,14  Tak teda viera [je] z počutia. A ako počujú bez kazateľa? 2 Korintským 6:2  Hľa, teraz je čas práve príhodný, hľa, teraz deň spasenia!