| |  

Čomu veríme?

  • V Bibliu ako v dostatočné a pravdivé Božie zjavenie darované pre každého človeka.
  • V Trojjediného Boha - Otca, Syna a Svätého Ducha.
  • Vo stvorenie človeka, jeho pád do hriechu a odvtedy príchod smrti a bolesti.
  • V panenské počatie Krista z Ducha Svätého, Jeho bezhriešny život, zástupnú smrť na kríži za hriešnikov, ktorá zmieruje s Bohom, Jeho zmŕtvychvstanie na 3. deň a vstúpenie do nebies, kde vládne, prihovára sa za svojich a odkiaľ sa slávne skoro a viditeľne vráti.
  • Všetci ľudia budú vzkriesení (spravodliví i nespravodliví), nastane posledný súd a potom večné prebývanie v nebi alebo v zatratení.
  • Ježiš Kristus je pravý Boh a človek. Ako pravý človek nám dokonale rozumie a dokáže s nami súcitiť a položil miesto nás svoj život. Ako pravý Boh nám môže odpustiť všetky hriechy. Je súčasne najvyšší Kráľ, Kňaz a Prorok.
  • Spasení sme jedine z Božej milosti, jedine spoliehaním sa na Pána Ježiša Krista, ktorý vykonal celé spasenie pre kajúcich hriešnikov veriacich v Neho. Boh nás takto volá pokoriť sa a ľutovať svoje hriechy. Pravá viera vždy plodí lásku k Bohu a k blížnym a dobré skutky, za ktoré však nie sme spasení, lebo sú nedokonalé.
  • V nebi už nebude veľa cirkví, ale iba jedna, pozostávajúca zo všetkých veriacich z rozličných cirkví na zemi, ktorí verili jedine v Kristove zásluhy a nie vo svoje.
  • Čas je krátky a každého Boh volá veriť v Jeho Syna bez ohľadu na presvedčenie, pohlavie, spoločenské postavenie, vzdelanie a vek, a tak si zachrániť dušu a nájsť život.

Plnšie vyjadrenie toho, čomu veríme, sa nachádza v našom vyznaní viery - 2. Londýnske baptistické vyznanie viery z roku 1689