| |  

Návšteva nedeľného zhromaždenia

Naše zhromaždenia sú otvorené pre návštevníkov. Pán Ježiš neposlal preč nikoho, kto skutočne chcel počúvať Božie Slovo. Pán Ježiš vítal a neposlal preč deti, tak i my srdečne privítame deti, keď prídu spolu s rodičmi alebo so súhlasom rodičov. Tak ako Pán vítal mužov i ženy, chudobných i bohatých, ľudí v nízkom postavení i veľmi významných v spoločnosti, strednú vrstvu, sluhov i pánov, rôzne národnosti, rôzne vzdelaných - tak aj náš zbor je pre vás všetkých otvorený. Existuje totiž len jedno evanjelium a to je pre všetkých ľudí bez rozdielu. V prípade, že ste vozíčkar, máte iné telesné alebo mentálne postihnutie, ste rovnako srdečne vítaný a my sa pokúsime vám pomôcť, aby ste mohli prísť a prijať úžitok zo zhromaždenia. V prípade, že trpíte telesným postihnutím a potrebujete pomoc s dopravou k nám, dajte nám prosím dopredu vedieť na nižšie uvedené telefónne číslo.

 

Naše zhromaždenia sú na verejnosti známom mieste. Stretávame sa každú nedeľu v Dome techniky v Žiline. Hlavný vchod je spredu budovy (v prípade, že bude zatvorené, zazvoňte na vrátnicu). Zhromaždenia sú v miestnosti na treťom poschodí, orientáciu v budove vám uľahčia zreteľné smerovacie šípky s menom zboru (najlepšie je použiť výťah). Parkovanie autom je možné pri mestskej plavárni. Najbližšia zastávka mestskej hromadnej dopravy - Vysokoškolákov - sa nachádza v tesnej blízkosti Domu techniky. Okrem našich zhromaždení Dom techniky slúži ako ubytovacie zariadenie a konajú sa tu rôzne školenia a výstavy.

 

Váš príchod Vás k ničomu nezaväzuje. Našou túžbou totiž je, aby ste stretli Krista, cez kázané a čítane Slovo. Nebudeme vás  vyrušovať ničím, čo by vás odviedlo od tohto zámeru. Pred začiatkom zhromaždenia sa môžete občerstviť kávou alebo čajom, môžete si požičať Bibliu (ak nemáte) a usadiť sa na voľné miesto. Je vhodné prísť asi 10 minút pred začiatkom zhromaždenia. Ticho pred začiatkom zhromaždenia môžete využiť na utíšenie sa, čítanie si z Biblie či spýtanie sa krátkych otázok.

 

Zhromaždenie prebieha dôstojne a je vedené zvyčajne pastorom. Začína sa úvodnou modlitbou, pokračuje piesňou, verejným čítaním z Božieho slova, piesňou, ďalším čítaním, pastoračnou modlitbou, spievaním piesne/í a zhruba po pol hodine začína kázanie Božieho Slova. Pri spievaní piesní zvykneme stáť. Po kázaní Božieho Slova zhromaždenie končí  modlitbou/piesňou a čítaním apoštolského požehnania. Počas zhromaždenia sa od vás neočakáva, aby ste niečo hovorili.

 

Pre deti býva pripravený program od 8:30 do 9:30 - nedeľná škola pre deti. Počas zhromaždenia však vaše dieťa predškolského veku môže sedieť za stolom a kresliť si. Zvyčajne máme k dispozícii biblické obrázky, alebo niečo na vyfarbovanie.

 

Po skončení zhromaždenia môžete hneď odísť, alebo si môžete chvíľu posedieť a rozjímať nad Slovom, prípadne si vziať ponúkanú literatúru. Rovnako môžete vyhľadať pastora, položiť mu otázky alebo sa porozprávať o vašej duchovnej potrebe či hľadaní.

Modlíme sa, aby ste prišli a našli nášho Pána Ježiša Krista. Veríme, že pocítite Jeho lásku a záujem o vás.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte alebo zavolajte (i v nedeľu ráno, ak nás neviete nájsť a pod.).

Email: evanjelium@gmail.com  

 

Stretávame sa každú nedeľu o 18:00 hod

Ranné zhromaždenie začína o10:30 hodine. Odporúčame však prísť na prvú návštevu na 18:00 hodinu.

Nedeľná škola pre dospelých a deti je každú nedeľu od 8:30 do 9:30 hod.

 Pozn.:Na zhromaždeniach nebudú vítaní ľudia, ktorí by chceli rušiť priebeh, rozdeľovať zbor či zneužívať jeho pohostinnosť a dobrotu. Tiež nie sú vítaní členovia siekt a kultov, ktorí by chceli prísť ku nám propagovať svoje učenie alebo získavať ľudí pre svoje ciele. Dôrazne takých všetkých žiadame, aby medzi nás nechodili. (2J 1:10a)