Kázané slovo » Evanjelium podľa Jána

Evanjelium podľa Jána prekrásne vykresľuje Pána Ježiša, ako Spasiteľa a pravého Boha, svetlo, čo prišlo na svet od Otca. Sedem ohromujúcich znamení a zázrakov dokazujú Jeho Božstvo, ukazujú na záchranu pre nás v Ňom, zmenené životy a rozhovory zblízka nás povzbudzujú k Nemu prísť vierou. Žena Samaritánka, Nikodemus a mnohí ďalší stretávajú Spasiteľa sveta a dostávajú odpovede na najdôležitejšie otázky života a večnosti. Evanjelium pozýva k hľadaniu a nájdeniu Spasiteľa v Ježišovi. V druhej, súkromnej časti evanjelia, je láska Krista otvorená voči svojim učeníkom, ktorých do konca miloval. A potom smrť, ktorá dokonale a dostatočne platí za hriechy svojho ľudu a vzkriesenie, čo žiari nádejou. Evanjelium plné odpovedí, istoty a potešenia a hodné každého prijatia. 


1. Ajhľa, Baránok Boží Ján 1,29 #39 07.05.2006
2. Lebo Boh miloval svet Ján 3,16 #40 14.05.2006
3. Nikodém Ján 3,1-21 #41 21.05.2006
4. Prečo Ježiš odopiera dať spasenie tým čo Ho o to prosia Ján 4,1-42 #33 28.05.2006
5. Ježiš prišiel ľudí zachrániť Ján 8,1-12 #35 11.06.2006
6. Ján 1,1-18 Ján 1,1-18 #42 25.06.2006
7. Ján 1,19-43 Ján 1,19-43 #43 02.07.2006
8. Skutočné prijatie Mesiaša Ján 1,35-52 #44 09.07.2006
9. Charakter zázrakov a ich význam pre nás Ján 2,1-12 #45 16.07.2006
10. Niektoré znaky pravého náboženstva Ján 2,13-25 #46 23.07.2006
11. Aký je môj pohľad na Krista a spasenie Ján 3,22-36 #47 30.07.2006
12. Viera, ktorá spolieha na Krista Ján 4,43-54 #49 13.08.2006
13. Uzdravený a predsa v potrebe pokania Ján 5,1-18 #50 20.08.2006
14. Ježiš ktorý je Boh Ján 5,17-30 #51 27.08.2006
15. Aké svedectvo Ti Boh dáva aby si prišiel ku Kristovi Ján 5,31-47 #52 03.09.2006
16. Ježiš chlieb života Ján 6 #55 08.10.2006
17. Ako zmýšľa pravá viera v ťažkých situáciach Ján 6,59-71 #56 15.10.2006
18. Ježiš svetlo sveta Ján 8,12 #57 22.10.2006
19. Polovičná viera Ján 8,21-59 #59 05.11.2006
20. Otvorenie očí slepého Ján 9,1-12 #60 12.11.2006
21. Ježiš dobrý Pastier Ján 10,1-18 #61 19.11.2006
22. Sľub pre ovečku dobrého Pastiera Ján 10,22-30 #62 26.11.2006
23. Naučme sa urgentne modlit Ján 11,1-7 #66 07.01.2007
24. Ako čeliť ťažkým situáciám Ján 11,8-37 #67 14.01.2007
25. Aké svetlo nám prináša Vzkriesenie Lazara v 11 kapitole Ján 11,46-57 #69 28.01.2007
26. Môj Spasiteľ je hodný mojej lásky Ján 12,1-11 #70 04.02.2007
27. Ježišov vstup do Jeruzalema Ján 12,12-19 #71 11.02.2007
28. Vzácna smrť môjho Zachráncu mojím životom Ján 12,20-36 #72 18.02.2007
29. Koniec verejnej služby Pána Ježiša Ján 12,37-50 #73 25.02.2007
30. Učeníci a Kristova láska Ján 13,1 Učeníci #75 18.03.2007
31. Učeníci a služba Ján 13,1-20 Učeníci #76 25.03.2007
32. Učeníci a odvrhnutie Krista Ján 13,17-30 Učeníci #78 15.04.2007
33. Učeníci a bratská láska Ján 13,31-38 Učeníci #1 22.04.2007
34. Učeníci a obavy Jan 13,31-14,18,27 Učeníci #81 03.06.2007
35. Učeníci a Duch Svätý Ján 14,15-31 Učeníci #91 01.07.2007
36. Učeníci a pravý vzťah s Ježišom Ján 15,1-17 Učeníci #98 08.07.2007
37. Učeníci a svet - usviedčanie sveta Jan 15,18-16,11 Učeníci #93 15.07.2007
38. Učeníci a radosť Ján 16,16-33 Učeníci #99 22.07.2007
39. Tri lekcie o večnom živote z Jánovho evanjelia Ján 17,3 #100 29.07.2007
40. Ježiš Kristus náš Príhovorca Ján 17 #101 05.08.2007
41. Majme pred očami smrť nášho Pána Ježiša Ján 18-19 #150 21.03.2008
42. Majme pred očami vzkriesenie nášho Pána Ježiša Ján 20 #149 23.03.2008
43. Nádherná záruka, volanie a sľub Ján 20,31 evanjelium Novozmluvné udalosti #183 03.08.2008
44. Zjavenie Pána Ježiša pri Tiberiadskom mori Ján 21,1-14 #184 10.08.2008
45. Obnovenie spadnutej a predsa Krista ľúbiacej duše Ján 21,15-17 #188 07.09.2008
46. Nasledovanie až na smrť - konečný test lásky Ján 21,18-22 #189 14.09.2008
47. Svedectvo knihy Evanjelium podľa Jána Ján 21,24-25 #191 21.09.2008