Kázané slovo » Archív z roku 2018
Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
07.01. Jákob získava otcovo požehnanie Gen 26,34-28,9 Genesis Izák Jákob Ézav Rebeka Jákob uchváti požehnanie Božia výchova hriechy #1551
07.01. Veľké pochopenie milosti Mat 20,1-16 evanjelium robotníci na vinici milosť spasenie z milosti bohatý mládenec #1552
14.01. Božie osobné spasiteľné navštívenie Gen 28,10-22 Genesis Jákob Bétel schody do neba Jákob požehnaný od Boha #1554
14.01. Učiť sa plakať o milosť Žalospevy 1-5 evanjelium úvod k Žalospevom pokánie prehľad knihy plakanie pre hriech #1553
21.01. Jakob stretáva Rácheľ a berie si ju za ženu Gen 29,1-30 Genesis #1555
28.01. Lea, dôvod ku chvále Genesis 29,31-45 Genesis #1557
04.02. Boh presahuje vojnu o rodenie detí Gen 29,31-30,24 Genesis #1560
11.02. Nech sa neľaká Vaše srdce Jan 14,1 #1561
18.02. Boh plní svoje sľuby napriek ťažkým okolnostiam Gen 30,24 Genesis #1562
04.03. Jákob sa pripravuje na stretnutie s Ezavom Gen 32,1-20 Genesis #1563
25.03. Jákobov zápas s Bohom Gen 32 Genesis #1564
01.04. Moc Kristovho vzkriesenia Mat 27,57 - 28,20 #1565
08.04. Stretnutie po dvadsiatich rokoch Gen 33,1 Genesis #1566
29.04. Čo prináša kompromis so svetom Gen 34 Genesis #1567
13.05. Gen 35,1-15 Gen 35,1-15 Genesis #1580
03.06. Návrat k Bohu Gen 35 Genesis #1568
17.06. Svet a jeho prosperita Gen 36 Genesis #1569
01.07. Jozef ako typ Krista Gen 37 Genesis #1570
15.07. Gen 38 Gen 38 Genesis #1571
29.07. Rim 8,28 Rim 8,28 List Rimskym #1572
05.08. Rim 8,28 Rim 8,28 List Rimskym #1573
12.08. Rim 8,28 Rim 8,28 List Rimskym #1574
19.08. Rim 8,28 Rim 8,28 List Rimskym #1575
26.08. Hospodin bol s Jozefom 1 Gen 39,1-6a Genesis #1576
14.10. Hospodin bol s Jozefom 2 Gen 39,7-23 Genesis #1577
28.10. Boh pripravuje Jozefa pre veľkú službu Gen 40 Genesis #1578
11.11. Z väzňa Jozefa druhý muž po faraónovi Gen 41,1-57 Genesis #1579
25.11. Choďte k Jozefovi po chlieb Gen 41,46-57 Genesis #1581
02.12. Jozef skúša svojich bratov Gen 42,1-38 Genesis #1582
09.12. Luk 1,1-25 ; 57-80 Luk 1,1-25 ; 57-80 #1583
16.12. Je Božia prozreteľnosť proti nám? Gen 42,36 Genesis #1584
23.12. Luk 1,46-55 Luk 1,46-55 #1586
30.12. Božia usvedčujúca milosť Genesis 43 Genesis #1585