Kázané slovo » Archív z roku 2018
Ďalšie roky: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
07.01. Jákob získava otcovo požehnanie Gen 26,34-28,9 Genesis Izák Jákob Ézav Rebeka Jákob uchváti požehnanie Božia výchova hriechy #1551
07.01. Veľké pochopenie milosti Mat 20,1-16 evanjelium robotníci na vinici milosť spasenie z milosti bohatý mládenec #1552
14.01. Božie osobné spasiteľné navštívenie Gen 28,10-22 Genesis Jákob Bétel schody do neba Jákob požehnaný od Boha #1554
14.01. Učiť sa plakať o milosť Žalospevy 1-5 evanjelium úvod k Žalospevom pokánie prehľad knihy plakanie pre hriech #1553