Kázané slovo » Archív z roku 2010
Ďalšie roky: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
03.01. Šesť pokorných prosieb pre ďaľšie dni nášho života Žalm 90,13-17 #382
10.01. Posväť sa meno Tvoje Mat 6,9d Kázeň na vrchuModlitba Pánova #390
10.01. Nájdenie najväčších odpovedí u Krista 1Kral 10,2-4 evanjelium Starozmluvné udalosti #391
13.01. Žalmy (4) - Dávidove žalmy - ich známe obdobia a okolnosti vzniku Žalm 51-72 Prehľad knihy Žalmov #389
17.01. Nech príde Tvoje kráľovstvo Mat 6,10a Kázeň na vrchuModlitba Pánova #387
17.01. Boží súd nad formalistami a pokrytcami v Božom ľude Žalm 50 evanjelium Z vyučujúcich kníh #388
24.01. Nech sa stane nie moja, ale Tvoja vôľa Mat 6,10b Kázeň na vrchuModlitba Pánova #393
24.01. Boh, ktorý zachraňuje najväčších vinníkov 2Kro 33,13 evanjelium Starozmluvné udalosti #392
27.01. Žalmy (5) - Dávidove žalmy - Nepriatelia Boží a zlorečenstvá v žalmoch Žalm 52-72 Prehľad knihy ŽalmovOtázky a odpovede #394
31.01. Modlitba za plné denné zaopatrenie v Kristovi Mat 6,11 Kázeň na vrchuModlitba Pánova #396
31.01. Ježiš, Priateľ hriešnikov Luk 15,1-2 evanjelium Výroky Pána Ježiša #395
07.02. Božie odpustenie Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova #399
07.02. Prekonanie pochybností prijať evanjelium Luk 1,4 evanjelium Stretnutia s JežišomTeofilos #398
14.02. Dlžníci v potrebe odpustenia Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova Odpustenie #405
14.02. Žialenie za Hospodinom a nájdenie Ho 1Sam 7,2b evanjelium Starozmluvné udalosti #406
17.02. Žalmy (6) - Azafovské žalmy - Lévickí speváci a chrámoví uctievači Žalm 73-89 Prehľad knihy Žalmov #409
21.02. Denná skúsenosť odpustenia Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova Odpustenie #408
21.02. Duchovná cesta k Pánovi Sk 8,26-39 evanjelium Novozmluvné udalostiEtiopský eunuch #407
28.02. Odpustenie dlhov ako súčasť apoštolskej zvesti Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova Odpustenie #410
28.02. Rozpoznanie v Kristovi najbližšieho Spasiteľa a oddanie sa mu 2Sam 5,1-7 evanjelium Starozmluvné udalosti #411
03.03. Žalmy (7) - Azafovske žalmy - ich zámer a adresovanie Žalm 73-83 Prehľad knihy Žalmov #412
07.03. 5 fatálnych klamstiev o odpustení Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova Odpustenie #413
07.03. V zajatí vlastnej žiadosti Luk 18,23 evanjelium Stretnutia s JežišomBohatý mládenec #414
10.03. Žalmy (8) - Pastoračné volania z Azafovských žalmov Žalm 73-83 Prehľad knihy Žalmov #417
14.03. 8 kráčaní v Efežanoch Ef H #416
14.03. 6 výnimočností o Kristovi Ján 3,22-36 evanjelium Novozmluvné udalostiPosolstvo Jána Krstiteľa H #415
17.03. Žalmy (9) - Korachovské žalmy Žalm 84-89 Prehľad knihy Žalmov #419
21.03. Odpustenie a služba zmierenia Mat 6,12 Prehľad evanjelia MatúšaModlitba PánovaOdpustenie #420
21.03. Charakter pravej milosti Mat 20,15 evanjelium PodobenstváRobotníci na vinici #418
24.03. Duchovné dary - Apoštol (1) - Závážnosť otázky a druhy apoštolov Gal 1,1-2,10 #431
28.03. Odpustenie a autorita služobníkov Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova Odpustenie RKC kľúče kľúče kráľovstva #422
28.03. Od sebestačnosti ku spoločenstvu s Kristom Zj 3,14-22 evanjelium Výroky Pána Ježiša #423
04.04. Vzkriesenie a tvrdosť sŕdc Mk 16 #424
07.04. Duchovné dary - Apoštol (2) - Rozlišovanie apoštolov 1 Zj 2,1-2 #425
11.04. Odpustenie a krst Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova Odpustenie #426
11.04. Moje časy sú v Tvojej ruke Žalm 31,16 evanjelium Z vyučujúcich kníh #427
14.04. Duchovné dary - Apoštol (3) - Rozlišovanie apoštolov 2 2Kor 12,1-12 #430
18.04. Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého Mat 6,13 Kázeň na vrchuModlitba Pánova #429
18.04. Hospodin je spravodlivý, ked trestá 2Kro 12,6 evanjelium Starozmluvné udalosti #428
21.04. Duchovné dary - Apoštol (4) - Autorita apoštola Ef 2,14-3,5 #432
25.04. Uistenie na konci modlitby Mat 6,13b Kázeň na vrchuModlitba Pánova #433
02.05. Život uprostred skúšok Jak 1,2 #435
09.05. Skutočné odpočinutie v Kristovi Mat 11,28 evanjelium Výroky Pána Ježiša #434
16.05. Milujte sa navzájom Ján 15,12-17 #436
18.05. Duchovné dary - Apoštol (5) - Prítomnosť v cirkvi dnes Ju 17-19 #437
23.05. Povzbudenia a nabádania pre zbor z listu Filipským (1) Fil 1-2 Prehľad listu Filipským - pastoračnýPovzbudenia a nabádania pre zbor z listu Filipským #438
23.05. Hospodin je spravodlivý, keď zachraňuje Rímskym 3,26 evanjelium Epištolové výroky #440
30.05. Povzbudenia a nabádania pre zbor z listu Filipským (2) Fil 3 Prehľad listu Filipským - pastoračný #439
06.06. Povzbudenia a nabádania pre zbor z listu Filipským (3) Fil 4 Prehľad listu Filipským - pastoračný #441
13.06. Povzbudenia a nabádania pre zbor z listu Filipským (4) Fil 4,6-7 Prehľad listu Filipským - pastoračnýPovzbudenia a nabádania pre zbor z listu Filipským #445
20.06. Privilégia prinášajú zodpovednosť 1Pet 1,13-2,3 H #446
27.06. Povzbudenia a nabádania pre zbor z listu Filipským (5) Fil 4,8-9 Prehľad listu Filipským - pastoračný #447
04.07. Povzbudenia a nabádania pre zbor z listu Filipským (6) Fil 4,4 Prehľad listu Filipským - pastoračný #448
11.07. Kráčanie údolím tieňov smrti Žalm 23,4 #450
05.09. Obnovený portrét evanjelia Rim 3,21-26 #451
12.09. Skúšky, problémy a ťažkosti, ktorým čelíme Jak 1,1-12 H #452
19.09. Získanie prospechu z portrétu evanjelia Rim 3,19-31 #453
26.09. Charakter Markovho evanjelia Mk 1,1 Evanjelium podľa Marka #454
29.09. Zámery štyroch evanjeliových kníh Sk 10,36-43 Prehľad Evanjelií #455
03.10. Mocné uvedenie Pána Ježiša Krista Mk 1,1-13 Evanjelium podľa Marka #456
06.10. Životný beh Jána Krstiteľa Mk 1,4 #459
10.10. Veľká Galilejská služba Mk 1,14-15 Evanjelium podľa Marka #457
17.10. Očistenie malomocného Mk 1,40-45 Evanjelium podľa MarkaZázraky Pána Ježišauzdraveniamalomocenstvo #462
24.10. Boží Syn má moc odpúšťať hriechy Mk 2,1-12 Evanjelium podľa MarkaZázraky Pána JežišaUzdraveniaPorazený #460
31.10. Mocné povolania Mk 1,16-20 Evanjelium podľa Marka #461
07.11. Autorita Pána Ježíša Krista v jednom dni pôsobenia Mk 1,22-39 Evanjelium podľa Marka #463
14.11. Evanjelium je lepšie Mk 2,13-22 Evanjelium podľa Marka #464
21.11. Deň Pánov pre veriacich v evanjelium Mk 2,23-3,6 Evanjelium podľa Marka #465
24.11. Žalmy (10) - Vyvýšený Hospodin Kráľ a misijné žalmy Žalm 90-101 Prehľad knihy Žalmov #467
28.11. Žehnajúce evanjelium a prekážanie mu Mk 3,7-35 Evanjelium podľa Marka #469
30.11. Žalmy (11) - Povzbudenia k dobrorečeniu a k oslave Žalm 102-106 Prehľad knihy Žalmov #468
05.12. Otváranie Spasiteľovho učenia v podobenstvách Mk 4,1-20 Evanjelium podľa MarkaPodobenstvá #470
08.12. Žalmy (12) - Volanie k misii medzi národmi Žalm 96 Prehľad knihy Žalmov #471
12.12. Kristovo slovo je hodné počúvania, zvestovania a prijatia Mk 4,21-34 Evanjelium podľa MarkaPodobenstvá #472
14.12. Žalmy (13) - Učenie o misii v žalmoch Žalmy Prehľad knihy Žalmov #473
19.12. Uchvacujúca moc Spasiteľa Mk 4,35-6,6 Evanjelium podľa Marka #474
26.12. Životy meniace narodenie Luk 2,1-20 evanjelium Novozmluvné udalostiPrvý príchod Krista #475