Kázané slovo » Sprievodca vybranými kázňami a vyučovaniami »
Chovanie sa kresťana

 

A. Duchovné cnosti a ovocie

1 Ovocie Ducha je láska Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #9 25.01-2007
2 Ovocie Ducha je radosť Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #8 01.02-2007
3 Ovocie Ducha je pokoj Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #7 08.02-2007
4 Ovocie Ducha je zhovievavosť Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #6 15.02-2007
5 Ovocie Ducha je nežnosť (dobrota) Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #5 23.02-2007
6 Ovocie Ducha je dobrotivosť Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #4 16.03-2007
7 Ovocie Ducha je vernosť Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #3 23.03-2007
8 Ovocie Ducha je krotkosť Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #2 06.04-2007

 

1 Blahoslavenstvá Mat 5,3-12 Kázeň na vrchuBlahoslavenstvá #231 25.01-2009
2 Blahoslavení chudobní duchom Mat 5,3 Kázeň na vrchuBlahoslavenstvá   #233 01.02-2009
3 Blahoslavení žalostiaci Mat 5,4 Kázeň na vrchuBlahoslavenstvá #238 08.02-2009
4 Blahoslavení krotkí Mat 5,5 Kázeň na vrchuBlahoslavenstvá #240 15.02-2009
5 Blahoslavení hladujúci a smädiaci po spravodlivosti Mat 5,6 Kázeň na vrchuBlahoslavenstvá #242 22.02-2009
6 Blahoslavení milosrdní Mat 5,7 Kázeň na vrchuBlahoslavenstvá #245 08.03-2009
7 Blahoslavení čistí srdcom Mat 5,8 Kázeň na vrchuBlahoslavenstvá #255 15.03-2009
8 Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj Mat 5,9 Kázeň na vrchuBlahoslavenstvá #257 22.03-2009
9 Blahoslavení prenasledovaní Mat 5,10-12 Kázeň na vrchuBlahoslavenstvá #266 05.04-2009

 

B. Hospodárenie s časom a financiami

1 Krátkosť času života a potreba ho dobre spravovať 1Pet 4,2 Spravovanie času #557 27.07-2011

2 Týždenné rozvrhnutie času života 2Kor 5,11-15 Spravovanie času #561 31.08-2011

3 * * *po prihlásení * * * #

4 Dávanie v pravom náboženstve Mat 6,1-4 Kázeň na vrchu #336 13.09-2009

5 Zbierka a dôležitosť dávania 1Kor 16,1-4 Prvý list Korintským Dávanie zbierka desiatky zbierka pre chudobných v Jeruzaleme #853 29.09-2013

6 Ľud dávajúci Hospodinovi Num 7 Numeri #625 15.01-2012

 

C. Obliekanie sa

1 Obliekanie (1) – opodstatnenie a dôležitosť Gen 3,21 Obliekanie sa Obliekanie dôležitosť obliekania a opodstatnenie #1008 21.09-2014
2 Obliekanie (2) – Princíp 1 - zakrývanie nahoty (1) Gen 3,21 Obliekanie sa Obliekanie dôležitosť obliekania a opodstatnenie #1009 28.09-2014
3 Obliekanie (3) – Princíp 1 - zakrývanie nahoty (2) Pr 31,30 Obliekanie sa Obliekanie dôležitosť obliekania a opodstatnenie #1013 05.10-2014
4 Obliekanie (4) – Princíp 1 - zakrývanie nahoty (3) Gen 3,21 Obliekanie sa Obliekanie zakrývanie nahoty ako základný princíp zakrývanie nahoty v špecifických situáciách #1018 12.10-2014
5 Obliekanie (5a) – Princíp 1 - zakrývanie nahoty (4) Gen 3,21 Obliekanie sa Obliekanie zakrývanie nahoty ako základný princíp zakrývanie nahoty v špecifických situáciách #1021 19.10-2014
6 Obliekanie (5b) – Princíp 1 - zakrývanie nahoty (5) doplnenie Gen 3,21 Obliekanie sa Obliekanie plávanie a kúpanie sa zakrývanie nahoty v špecifických situáciách #1022 20.10-2014
7 Obliekanie (6) – Princíp 2 - vyjadrovanie rozdielnosti pohlavia Deu 22,5 Obliekanie sa Obliekanie rozdielnosť pohlavia hriech homosexuality a jeho vyjadrenie v obliekaní #1023 26.10-2014
8 Obliekanie (7) – Princíp 3 - potláčanie pýchy života Jakub 4,16 Obliekanie sa Obliekanie Hriech pýchy v obliekaní #1027 02.11-2014
9 Obliekanie (8) – Princíp 4 - oddelenie sa od sveta 1Jan 2,15-17 Obliekanie sa Obliekanie oddelenie sa od sveta doktrína biblického oddelenia Oddelenie sa od sveta prejavené v obliekaní #1031 09.11-2014
10 Obliekanie (9) – Princíp 5 - prejavovanie úcty Rim 13,1-7 Obliekanie sa Obliekanie prejavenie úcty v obliekaní úctivé obliekanie sa na zhromaždenia cirkvi #1032 16.11-2014
11 Obliekanie (10) – Princíp 6 - pobožný žiariaci príklad 1Pet 1,14-19 Obliekanie sa Obliekanie prejavenie pobožnosti v obliekaní úctivé praktické posvätenie umenie #1037 23.11-2014
12 Obliekanie (11) – Princíp 7 - podpora zdravia Ef 5,29 Obliekanie sa Obliekanie ochrana tela zdravie #1046 14.12-2014
13 Obliekanie (12) – Uplatnenie - dôvody Jak 1,22 Obliekanie sa Obliekanie uplatnenie dôvody aplikácie aplikácia prečo aplikovať Slovo Božie do života #1054 28.12-2014
14 Obliekanie (13) – Uplatnenie - oblasti Rim 14,12 Obliekanie sa Obliekanie uplatnenie oblasti aplikácie #1057 04.01-2015
15 Obliekanie (14) – Obliekanie detí Ef 6,1-4 Obliekanie sa Obliekanie Výchova detí - základné princípy obliekanie detí #1060 11.01-2015
16 Obliekanie (15) – príbuzné oblasti 2Tim 3,16-17 Obliekanie sa Obliekanie rôzne oblasti #1063 18.01-2015

 

D. Jazyk a reč

1 Ohľadom prísahy a vernosti v reči Mat 5,33-37 Kázeň na vrchu #311 28.06-2009

2 Nesúďte, aby ste neboli súdení Mat 7,1-6 Kázeň na vrchu #562 04.09-2011

 

E. Sebaovládanie a sexuálna čistota

1 Napomenutie k zanechaniu smilstva 1Tes 4,3-8 Listy Tesalonickým smilstvo niektoré motívy pre zanechanie #1073 08.02-2015

2 Zápas so smilstvom 1Kor 6,13-20 Prvý list Korintským smilstvomiesto tela #754 17.02-2013

3 Ohľadom prikázania nescudzoložíš Mat 5,27-30 Kázeň na vrchu #306 14.06-2009

4 Ohľadom vernosti v manželstve Mat 5,31-32 Kázeň na vrchu #308 21.06-2009

 

F. Hľadanie Božej vôle a robenie rozhodnutí

1 Ľud vedený Hospodinom Num 9,15-10,36 Numeri #637 19.02-2012

2 Nepokoj a Božie vedenie v každodenných situáciách Fil 4,6-7 robenie rozhodnutí/denné pokoj a nepokoj vo veciach #855 29.09-2013

3 Všetko smiem 1Kor 6,12 Prvý list Korintským kresťanská slobodavšetko smiem #753 10.02-2013

4 Robenie rozhodnutí 1Kor 8,1-11,1 Prvý list Korintským robenie rozhodnutí rozhodovanie sa mäso obetované modlám kresťanská sloboda #760 10.03-2013

5 Na svete, ale nie podľa sveta Dan 1,3-21 Daniel Svetáctvo žitie na svete a bez sveta deti kresťanov na svete #876 24.11-2013

 

G. Proti kompromisom a svetáctvu

1 Kompromisy a ako ich nespraviť Dan 1,8-21 Daniel Kompromisy rozpoznanie kompromisu presvedčenie neurobiť kompromis #878 01.12-2013

2 Všetko smiem 1Kor 6,12 Prvý list Korintským kresťanská slobodavšetko smiem #753 10.02-2013

 

I. Proti pýche

1 Pýcha a konanie voči nej 1Kor 4,6-8 Prvý list Korintským pýchatalenty #744 13.01-2013

2 Kto je najväčší medzi učeníkmi Mk 9,33-50; 10,35-45 Evanjelium podľa Marka #494 20.03-2011

 

J. Denné nastavenia pre spokojné kráčanie s Pánom 

1 Napomenutie vždycky sa radovať 1Tes 5,16 Listy Tesalonickým radosť vždycky sa radovať #1114 17.05-2015

2 Napomenutie k neprestajnej modlitbe 1Tes 5,17 Listy Tesalonickým radosť napomenutie sa neprestajne/bez prestania modliť #1119 24.05-2015

3 Napomenutie k ďakovaniu vo všetkom 1Tes 5,18 Listy Tesalonickým vďačnosť napomenutie byť vďačný v každej okolnosti #1126 07.06-2015

4 Napomenutie neuhášať Ducha Svätého 1Tes 5,19 Listy Tesalonickým uhášanie Ducha duchovná obnova #1129 14.06-2015

5 Napomenutie nepohŕdať proroctvami 1Tes 5,20 Listy Tesalonickým proroctvo pohŕdanie proroctvom pohŕdanie Božím Slovom #1131 21.06-2015

6 Napomenutie všetko skúšať 1Tes 5,21 Listy Tesalonickým skúšanie hľadanie Božej vôle robenie rozhodnutí #1133 28.06-2015

7 Napomenutie držať dobré 1Tes 5,21 Listy Tesalonickým dobré držať ako držať dobré #1136 05.07-2015

8 Napomenutie oddeliť sa od zlého 1Tes 5,22 Listy Tesalonickým oddelenie sa od zlého oddelenie #1140 12.07-2015

9 Modlitba o posvätenie a sľub o posvätení 1Tes 5,23-24 Listy TesalonickýmZákladná anatómia človeka Duch, duša telo vysvetlenie čo znamená tu modlitba o posvätenie sľub o posvätení #1147 26.07-2015